Yôkoso Guest san
HiraganaKanjiRomajiEnglish
Comics for Japanese language learners.
Roguin
Join us! ユーザー名:

パスワード:

OpenID

Yomiagekinô no sêgen
  • Ichibu no burauza dewa siyô dekimasen(ex:Safari on MacOSX)
  • Kono saito zentai deno 1nichi atari no shori kaisû wa 3000kai ika desu
  • Kaisen sokudo nadono riyû de, saisê kaishi made nagai jikan ga kakaru kotoga arimasu

©Copyright ©2007- DICE Co,.Ltd. All rights reserved.
Learn Japanese online for free   ///YYNIHONGO.JP///