Yôkoso Guest san
HiraganaKanjiRomajiEnglish
Comics for Japanese language learners.
Roguin
Join us! ユーザー名:

パスワード:

OpenID
This website will be closed in September 2019.
Thank you for your using YYNIHONGO.JP !

このサイトは2019年9月で閉鎖します。
voice delivery system
Nihongo tekisuto no yomiage
Bokkusu ni tekisuto o pêsuto shitte botan o oshitekudasai.
(Mojisû : 400moji made)

Kono kiô no sêgen
  • 1kai atari no mojisû wa 400moji ika desu
  • Kono saito zentai deno 1nichi atari no shori kaisû wa 3000kai ika desu
  • Kaisen sokudo nadono riyû de, saisê kaishi made nagai jikan ga kakaru kotoga arimasu
  • Wakachigaki sareta tekisuto deha, fusêkaku na onsê ni narimasu

©Copyright ©2007- DICE Co,.Ltd. All rights reserved.
Learn Japanese online for free   ///YYNIHONGO.JP///